menu 検索する ×閉じる

VARIOUS Japanese Traditional Music: Songs Of People At Work And Play - Kokusai bunka shinkokai 1941

▼ Tracklisting

01 Taue-uta (Gunma); Momisuri-uta (Akita) 02 :52
02 Taue-uta (Hiroshima); Mochitsuki-uta (Shimane) 03 :22
03 Hôhai-bushi (Aomori); Tusgaru-yamauta Mugiuchi-uta (Chiba); Mugitsuki-uta
04 Mugiuchi-uta (Chiba); Mugitsuki-uta (Fukushima) 03 :02
05 Sakaya-uta (Motosuri-uta) (Hiroshima); Cha-tsukuri-uta 03 :20
06 Kamisuki uta (Fukui); Urushi kaki-uta; Benibana-tsumi-uta 03 :21
07 Wata-hokashi-uta; Ito-tsumugi-uta (Yamanashi); Zakuri-uta 03 :14
08 Kakuma-kari-uta (Yamagata); Ikada-nori-uta (Nara) 03 :00
09 Jizuki-uta (Tochigi); Nagamochi-uta (Akita) 02 :49
10 Nanbu-ushikata-uta; Nanbu-umakata-uta (Iwate) 02 :51
11 Settô-bushi (Akita); Nanbu-kobiki-uta (Iwate) 03 :07
12 Matsumae-oiwake (Hokkaido) 02 :21
13 Nishinryô no uta (Hokkaido) 03 :25
14 Tairyô-utaikomi (Miyagi) 03 :09
15 Bon-odori-uta "Dai-no-saka" (Niigata) 03 :29
16 Bon-odori-uta "Yagi-bushi" (Tochigi) 03 :15
17 Shônai-obako (Yamagata); Akita-obako 03 :11
18 Sôma-nagareyama (Fukushima), Tsugaru-yosare-bushi (Aomori) 02 :58
19 Sado-okesa; Sangai-bushi (Niigata) 03 :15
20 Iso-bushi (Ibaraki); Tairyô-bushi (Chiba) 03 :05
21 Kiso-bushi; Ina-bushi (Nagano pref.) 02 :51
22 Ecchû-owara-bushi (Toyama); Yamanaka-bushi (Ishikawa) 03 :21
23 Yasugi-bushi, Dossari-bushi (Shimane) 03 :25
24 Hakata-bushi (Fukuoka), Kagoshima-ohara-bushi (Kagoshima) 03 :23

pagetopへ

[試聴方法]

  1. ページにある試聴ボタンをクリックすると、自動的に音が流れます。自動的に音が鳴らない場合は、プレイヤーの再生ボタンをクリックして下さい。
    ※環境によっては読み込みに時間がかったり、再生できない場合があります。
  2. 試聴中の曲の詳細を知りたい場合や購入したい場合は、プレイヤー内のタイトルをクリックすると、試聴を保持したまま、詳細ページへ移動します。

×

×